Duurzame inzetbaarheid

Houd je personeel gezond en vitaal!

Iedereen wil gezond en gelukkig oud worden. In organisaties en bedrijven worden beleidsinstrumenten als het generatiepact, leeftijdsbewust personeelsbeleid, e.d. ingezet om daar een bijdrage aan te leveren. Dat is altijd maatwerk, want geen mens of bedrijf is het zelfde.

Er zijn veel onderzoeken naar gedaan en rapporten over geschreven en het omzetten in praktijk lukt soms heel goed en vaak helemaal niet. Het is dus zeer persoonsgebonden en vraagt van de leiding een persoonsgerichte benadering. Het klinkt eenvoudig, maar is dat niet. Met managers die met elkaar daarover in verbinding staan en met gebruikmaking van experts is het heel goed uit te voeren. Een kwestie van doen?!

De basis van duurzame inzetbaarheid is sowieso het arbo- en sociaal (personeels)beleid. Vervolgens is DE individuele benadering nodig. Wat snel en efficiënt werkt is Coaching on the job aan medewerkers, managers en bestuur.

Daarbij komen thema’s aan de orde zoals:
• Goed werkgever- en werknemerschap.
• Cultuur en zingeving.
• Intervisie en supervisie.
• Loopbaancoaching, talentontwikkeling en demotie.
• Gezondheid, leef- en werkstijl en voeding.

Delen:

Neem contact op voor de aanvraag van een offerte