Relatiebemiddeling (collega’s etc.)

Laat de relatie tussen collega’s niet volledig escaleren

Ondersteuning bij het oplossen van conflicten door de hoor- en wederhoor aanpak. Het is belangrijk om onafhankelijk de beleving op een rij krijgen, wederzijds begrip te verkrijgen en afstemming te verzorgen. ‘Onbekend maakt onbemind’ is vaak leidend bij een conflict. Door in gesprek te gaan en toekomst afspraken te maken, wordt de gang naar een juridisch proces vaak voorkomen.

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Delen:

Neem contact op voor de aanvraag van een offerte