Loopbaancoaching

Hulp bij het maken van belangrijke keuzes

Ondersteuning om je eigen loopbaan succesvol aan te sturen. Succesvol betekent dat je datgene doet wat jij zinvol vindt, plezier in hebt en ‘sterk’ in bent. De energie voor het werk en de betrokkenheid met het werk volgen dan vanzelf. Dit levert gemotiveerdheid op die leidt tot verbonden zijn met je vak én met de organisatie waar je werkt.

 • Zingeving: doen wat bij je past.
 • Plezier: vergroten van betrokkenheid.
 • In je kracht: versterken waar je goed in bent.

Je wordt je bewust van diverse aspecten van jezelf in relatie tot werk. Bijvoorbeeld: Wie ben ik? Wat kan ik? (kwaliteiten en mogelijkheden) en Wat ambieer ik? (loopbaankoers). Ook wordt zicht verkregen op belemmeringen die het zetten van stappen verhinderen. Daarbij word je gecoacht in het maken van ‘de juiste’ keuzes en het afstemmen van persoonlijke doelen.

Door bewustwording en verkrijgen van inzichten kunnen de ‘juiste’ keuzes gemaakt worden. Hierdoor kunnen de juiste stappen gezet en geambieerde doelen bereikt worden. Het is ook bedoeld voor situaties waarin je dreigt vast te lopen in het werk. Je kunt medische beperkingen hebben gekregen die een probleem zijn of kunnen worden. Het werk kan dusdanig veranderen dat het niet meer bij jou past of de organisatie kan zodanig veranderen waardoor bepaalde functies verdwijnen.

Voor wie?

Loopbaanvragen kunnen zeer divers zijn en soms lastig herkenbaar. Er hoeft ook niet altijd een probleem te spelen. Globaal kun je loopbaanvragen in onderstaande twee categorieën herkennen. Als je een (mogelijke) loopbaanvraag hebt bij:

 • mogelijke interesse te hebben in wat anders;
 • de behoefte om je te bezinnen op het huidige werk;
 • op zoek te zijn naar meer zingeving en voldoening in jouw werk;
 • je niet lekker in je vel te voelen, ook als je op het werk bent;
 • de wens om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van jouw eigen loopbaan;
 • behoefte aan ondersteuning bij de voorbereiding van een functioneringsgesprek;
 • behoefte aan feedback over het CV/sollicitatiebrief of de wijze van presenteren in een sollicitatiegesprek;
 • willen weten of een leidinggevende functie bij jou past;
 • je meer bewust te wil worden van de eigen sterke (en minder sterke) kanten;
 • een klankbord om te groeien in een nieuwe functie;
 • je meer energiek wilt voelen in het huidige werk;
 • je neigt of hebt midcareergevoelens waarbij de vraag speelt: “Is dit het nou?”;
 • je ondersteunt wil worden bij keuzevraagstukken of prioriteitstelling;
 • je merkt een (dreigend) onbalans tussen jezelf, het werk en privé.

Bij (dreigende) herplaatsing

Dan is bezinning op de loopbaan noodzakelijk omdat zij (mogelijk) niet verder kunnen in hun functie, door medische beperkingen, boventalligheid of functioneren.

Hoe werkt het?

Loopbaancoaching kan, afhankelijk van de vraag, bestaan uit individuele trajecten (gemiddeld 6-8 gesprekken) of modules uit zo’n loopbaantraject. Het zijn intensieve en diepgaande trajecten die tegelijkertijd ook inspirerend zijn. Ze bestaan meestal uit individuele gesprekken waarbij tussendoor huiswerkopdrachten gegeven worden. Ook kan er een groepsgewijze aanpak op maat ontwikkeld worden. Er wordt gewerkt met een combinatie van loopbaaninstrumenten en gesprekstechnieken. O.a. materiaal uit methode Hoogendijk, biografische werken, gedragsanalytisch model (zelfsturend leren), NLP en systemisch werken worden toegepast.

Modules voor loopbaancoaching:

 • Verheldering van persoonlijke drijfveren, interesses, waarden en zingeving.
 • Verheldering competenties en valkuilen en de vertaling hiervan naar werk.
 • Verheldering factoren die het zetten van stappen belemmeren.
 • Vergroting mobiliteitsvaardigheden (o.m. zoekgedrag, solliciteren, netwerken)
Delen: