Gezinsbemiddeling

Woon met plezier met elkaar samen

De leden van een gezin zijn allemaal mensen met unieke karakters, eigen meningen en emoties die samenwonen onder één dak. Een veranderde gezinssamenstelling of andere ideeën kunnen het soms er niet makkelijker op maken en lukt het niet meer om met respect met elkaar te communiceren en informatie te delen. Dit kan leiden tot spanningen, verwijderingen en verdriet. Dan kun je bij mij terecht voor gezinsbemiddeling om samen te zoeken naar een gepaste manier van met elkaar omgaan.

Het is namelijk de bedoeling dat gezinsleden respectvol met elkaar omgaan en rekening met elkaar houden. Maar vaak komen de onderlinge relaties om de meest uiteenlopende redenen onder druk te staan. Kinderen puberen, een ouder wordt ziek, er komt een baby bij, of er wordt een nieuw samengesteld gezin gevormd.  Wat vaak (onbewust) gebeurd is dat gevoeligheden en frustraties niet meer worden geuit en een verstoorde dynamiek ontstaat.

Mijn manier is om een gezin op een procesmatige manier te ondersteunen. Er vinden gesprekken plaats met de individuen van een gezin en afhankelijk van wat er nodig is, met het hele gezin.

Delen: